top of page

ACMBB

 

המרכז הערבי

       לנפש, מוח והתנהגות

ד"ר דיא גנאים

מנכ"ל ACMBB. חוקר נוירו-קוגנטיבי. נוירופסיכולוג, קליני וחינוכי מומחה באבחון ובטיפול בלקויות למידה.

32841b_b539cfbc0c6345258406d15c4bfb53b6.
32841b_67002eaa2dcb49568a1ee0e90b79118b.
הערבית והמספרים​

דוברי ערבית משווים מספרים דו-ספרתיים  באופן שונה. הסיבה הינה קריאת האחדות קודם ואחר כך העשרות. עוד Japanese Psychological Research, 56(2), 153-167.

קריאה הבנה וצורת הטקסט

טקסטים בערבית מעמודה אחת הם הכי יעילים בהבנת הנקרא. אין השפעה לרווח בין האותיות. הסביה קיומן של מלים מחוברות בערבית. עוד  Human Factors, 55(2), 323-332.

32841b_51949a657c4042f495986fbce2c405b9.
32841b_47956643ba634068a4102a021c7542b2.
תנועות עיניים בערבית

קריאה יעילה קורת כשהעיניים נופלות על האות האמצעית במלה. הסיבה חדות הריאיה במרכז הרשתית. עודupcoming press.

bottom of page