top of page

ACMBB

 

המרכז הערבי

       לנפש, מוח והתנהגות

אודות ACMBB

 

המרכז הערבי, לנפש מוח והתנהגות (ACMBB) הינו המרכז החלוצי, היחיד במינו והבין-תחומי שמתמחה בתחומי הנפש, מוח והתנהגות בחברה הערבית בארץ.

ACMBB
 
המרכז הערבי לנפש, מוח והתנהגות (ACMBB ) נוסד בשנת 2009 כעמותה רשומה עצמאית וא-פוליטית. כאשר המטרה העיקרית של המרכז הינה הסברת והבהרת המבנה,התפקוד, ההתפתחות והפתולוגיה של מערכת העצבים, בנוסף להשלכותיהם על ההתנהגות האנושית והבריאות הנפשית והקוגניטיבית. אין ספק שהמרכז הינו יוזמה חלוצית ייחודית בעלת ראייה עתידית מרחיקת לכת הנובעת מהצורך בהתמקדות ובהתחשבות במאפיינים הייחודיים של החברה הערבית בישראל בתחומי נפש, מוח והתנהגות. חשוב לציין שהמרכז הערבי לנפש, מוח והתנהגות דוגל בגישה הוליסטית רב-תחומית המתבססת על תחומי דעת כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי מחשב, מדעי חיים, פילוסופיה, דת, היסטוריה, שפה וספרות כדי לתרום תרומה תיאורטית לקהילה המדעית ויישומית לחברה הערבית תוך התחשבות בייחודיות התרבותית והחינוכית.
 
 
 
החזון

 

שיפור הבריאות והרווחה הנפשית, הרגשית, הקוגניטיבית וההתנהגותית בחברה הערבית, בנוסף לתרומה

יכרת למחקר מדעי וקליני בתחומי נפש, מוח והתנהגות.

המשימה

 

פיתוח המרכז הערבי לנפש, מוח והתנהגות (ACMBB ) כמוסד מדעי, מחקרי ויישומי במטרה להעצים את החברה הערבית בסוגיות תיאורטיות ויישומיות בבריאות הנפש,

ע"י העלאת המודעות חברתית, תמיכה במחקר מדעי וליווי הטיפול הקליני בתחומי הנפש, מוח והתנהגות והקשר ביניהם.

bottom of page