top of page

ACMBB

 

המרכז הערבי

       לנפש, מוח והתנהגות

חינוך

יחידת החינוך מספקת את השירותים להלן:

1. הרצאות מודעות וימי עיון.

 

2. קורסי הכנה לכיתות א' .

 

3. שיעורי עזר לילדים מתקשים.

 

4. קורסי העשרה בנושאי נפש, מוח והתנהגות והקשר ביניהם.

 

5. סדנאות להורים ולקבוצות שונות.

 

6. ארגון ימי בריאות.

 

7. ארגון סיורים למרכזים ומוסדות רלוונטיים.

 

8. ארגון מחנות בתחומי מדע.

bottom of page